www.021ham.com
 
您的位置:首页 下载中心 所有下载
 
 
PC版TTS
所属分类:
添加时间:2018-12-11
电脑版语音转文字
HQ-13固件
所属分类:
添加时间:2015-6-9
HQ-13固件
DVR138-固件
所属分类:
添加时间:2015-6-9
DVR138-固件
198售后专用软件
所属分类:
添加时间:2014-8-26
198售后专用软件
飞利浦行车记录仪APP
所属分类:
添加时间:2014-7-3
飞利浦行车记录仪APP
DVR-198A-20140317V10-P
所属分类:
添加时间:2014-3-24
DVR-198A-20140317V10-P.zip
JWD录音笔升级方法
所属分类:
添加时间:2014-3-24
JWD录音笔升级方法.pdf
GPS轨迹软件下载安装和使用步骤2014
所属分类:
添加时间:2014-1-13
GPS轨迹软件下载安装和使用步骤2014
飞利浦行车记录仪软件2014
所属分类:
添加时间:2014-1-13
CVR700GPS软件下载安装和使用步骤
所属分类:
添加时间:2013-12-27
CVR700GPS软件下载安装和使用步骤
JWD--PCM-1--20131113--VCC--OFF-T
所属分类:
添加时间:2013-12-19
JWD--PCM-1--20131113--VCC--OFF-T
1984g固件
所属分类:
添加时间:2013-12-18
198-20130809-V10.rar
飞利浦行车记录仪软件
所属分类:
添加时间:2013-11-13
HQ33固件(0807)
所属分类:
添加时间:2013-6-7
HQ33固件(0807)
DSP912主控升级工具
所属分类:
添加时间:2013-6-7
DSP912主控升级工具
[第一页] [上一页] [下一页] [最后一页] 共1/13页 193个文件
 
 

Copyright © 2006 深圳市京华电子股份有限公司版权所有 -All Rights Reserved
地址:深圳市深南中路京华街京华大院4栋4楼 电话:0755-83203737  传真:0755-83976031

HONG KONG:JINGWAH DIGITAL INTERNATIONAL LIMTED
Add:RM2111,21/F,Technology Park,18 On Lai Street,Siu Lek Yuen,Shtin,N.T.,Hong Kong
Tel:+852-21446226 Fax:+852-21446221

JINGWAH AUSTRALIA PTY LTD.
Add:1/121 Wellington Street,Kew,Melbourne,VIC3101,Australia.
Tel:0398151012 E-mail:Shao-huihong@jwdigital.com
粤ICP备11066234号-2